0,00 €
mena
0

Dôležité informácie pre zákazníkov e-shopu DocSimon

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25. 5. 2018 nastáva účinnosť Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Vaše osobné údaje budeme chrániť ako doteraz, avšak s platnosťou GDPR máte nové práva – právo na námietky proti spracúvaniu, právo na výmaz („právo byť  zabudnutý“) a právo na prenosnosť údajov. Všetky informácie o spracúvaní súvisia s činnosťou e-shopu DocSimon, vysvetlenie práv a možností, ako ich uplatniť nájdete na www.docsimon.sk.

V nadväznosti na novú právnu úpravu sme takisto menovali poverencov pre ochranu osobných údajov, ktorých je možné kontaktovať e-mailom na adrese dpo@drmax.cz alebo listom na adrese ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Poverenec pre ochranu osobných údajov, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha1. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete smerovať na tieto uvedené kontakty.

Preštudujte si starostlivo dokument „Ochrana osobných údajov v e-shopeDocSimon“, v ktorom je vysvetlený spôsob, akým je docielený účel prevádzkovania spracúvania. V prípade, že požadujete ukončenie spracúvania Vašich osobných údajov, prosím oznámte nám to žiadosťou na adrese info@drmax.cz, na infolinke 844 909 909 (volanie je spoplatnené podľa cenníka príslušného operátora) alebo listom  na adrese ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Kontaktné centrum Dr.Max, Nové sady 996/25, 602 00 Brno Česká republika.

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené. v2

info  Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.