0,00 €
mena
0

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Týmtoudeľujem spoločnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno (ďalej len „správca“),ako prevádzkovateľovi e-shopuDocSimon umiestenému na stránkach www.docsimon.cz (ďalej len „e-shop“), súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu zhromaždenom správcom pri prevádzke e-shopu a stránok www.docsimon.cz, a toza účelom, aby som bol/a zo strany správcumarketingovo oslovovaný/ás ponukou zliav, výhod či iných akcií a s informáciami o produktoch a službách. Beriem na vedomie, že správca bude v tejto súvislosti prevádzať profilovanie(hlavne podľaúdajov o mojichtransakciách v e-shope, mojom preferovaní a podľa spôsobu, akopoužívam stránky www.docsimon.cz), a to pre výber vhodných ponúka pre zaistenie užívateľského komfortu a plnej funkcionality stránok.


Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú správcom pre hore uvedený účelspracovávanedo doby odvolania môjho súhlasu, najďalej však po dobu 3 rokov od poslednej transakcie, ktorú v e-shope urobím.Beriem na vedomie, že po odvolaní súhlasu môže správca moje osobné údaje v obmedzenom rozsahu použiť z dôvodu oprávneného záujmu (ochrana práv správcu).


Spracovanie mojich osobných údajovprebieha na základe tohto súhlasu. Mám právopožadovať od správcu prístup k mojím osobným údajom, vrátane práva dostaťich kópiu, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie ich spracovania alebo právo vzniesť námietky proti spracovaniu(vr. námietok proti šíreniu obchodného oznámenia) a právo na prenosnosť údajov. Ktorékoľvek z týchto práv je možné u správcu uplatniťna adrese [email protected], na infolinke 844 909 909 (volanie je spoplatnené podľa cenníka príslušného operátora)nebo listom na adrese sídlasprávcu.Šírenieobchodného oznámenia elektronickými prostriedkamije možné ukončiťtiež spôsobom uvedeným v každom jednotlivom obchodnom oznámení.


Poskytnutieosobných údajov je nutnépre naplnenie hore uvedeného účelu. Pokiaľ teda súhlas neudelímči udelený súhlas odvolám, nebudem zo strany správcu marketingovo oslovovaný/á. Udelenie súhlasu však nie je nutné pro uskutočnenie transakcie v e-shopu.


Beriem na vedomie, že príjemcovia mojich osobných údajov môžu byť osoby/spoločnostizapojené do prevádzky e-shopu (prevádzkovatelia lekárníDr.Max v ČR, zaisťujúci dopravu zásielok či uskutočňovania platieb) a ďalej spracovatelia podieľajúci sa na príprave a zasielaní marketingových materiálov a poskytujúci služby informačných technológií a komunikácií.
Bližšie informácie ospracovaní osobných údajov v súvislosti s programom, uplatnenie práv a spracovatelia sú k dispozícii tu.


Správca menoval poverencov pre ochranu osobných údajov, ktorých je možné  kontaktovať e-mailom na adrese [email protected] alebo dopisom na adrese sídla správcu.Je možné tiež podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pro ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).
 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené.

info  Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.