0,00 €
mena
0

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

Týmto udeľujem spoločnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno (ďalej len „prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľovi e-shopu DocSimon umiestenému na stránkach www.docsimon.sk (ďalej len „e-shop“), súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu zhromaždenom prevádzkovateľom pri prevádzke e-shopu a stránok www.docsimon.sk, a to za účelom, aby som bol/a zo strany prevádzkovateľa marketingovo oslovovaný/á s ponukou zliav, výhod či iných akcií a s informáciami o produktoch a službách. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ bude v tejto súvislosti prevádzať profilovanie (hlavne podľa údajov o mojich transakciách v e-shope, mojom preferovaní a podľa spôsobu, ako používam stránky www.docsimon.sk), a to pre výber vhodných ponúk a pre zaistenie užívateľského komfortu a plnej funkcionality stránok.


Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú  prevádzkovateľom pre hore uvedený účel spracúvané do doby odvolania môjho súhlasu, najďalej však po dobu 3 rokov od poslednej transakcie, ktorú v e-shope urobím. Beriem na vedomie, že po odvolaní súhlasu môže prevádzkovateľ moje osobné údaje v obmedzenom rozsahu použiť z dôvodu oprávneného záujmu (ochrana práv prevádzkovateľa).


Spracúvanie mojich osobných údajov prebieha na základe tohto súhlasu. Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojím osobným údajom, vrátane práva dostať ich kópiu, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie ich spracúvania alebo právo vzniesť námietky proti spracúvaniu (vr. námietok proti šíreniu obchodného oznámenia) a právo na prenosnosť údajov. Ktorékoľvek z týchto práv je možné u prevádzkovateľa uplatniť na adrese info@drmax.cz, na infolinke 844 909 909 (volanie je spoplatnené podľa cenníka príslušného operátora) alebo listom na adrese sídla prevádzkovateľa. Šírenie obchodného oznámenia elektronickými prostriedkami je možné ukončiť tiež spôsobom uvedeným v každom jednotlivom obchodnom oznámení.


Poskytnutie osobných údajov je nutné pre naplnenie hore uvedeného účelu. Pokiaľ teda súhlas neudelím či udelený súhlas odvolám, nebudem zo strany prevádzkovateľa marketingovo oslovovaný/á. Udelenie súhlasu však nie je nutné pre uskutočnenie transakcie v e-shope.


Beriem na vedomie, že príjemcovia mojich osobných údajov môžu byť osoby/spoločnosti zapojené do prevádzky e-shopu (prevádzkovatelia lekární Dr.Max v ČR, zaisťujúci dopravu zásielok či uskutočňovania platieb) a ďalej sprostredkovatelia podieľajúci sa na príprave a zasielaní marketingových materiálov a poskytujúci služby informačných technológií a komunikácií.


Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s programom, uplatnenie práv a sprostredkovatelia sú k dispozícii tu.


Prevádzkovateľ menoval poverencov pre ochranu osobných údajov, ktorých je možné  kontaktovať e-mailom na adrese dpo@drmax.cz alebo listom na adrese sídla prevádzkovateľa. Je možné tiež podať sťažnosť na dozorný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).
 

 


 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené. v2

info  Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.