0,00 €
mena
0

Podmienky používania zákazníckeho účtu DocSimon


1.    Prevádzkovateľ internetového obchodu DocSimon (ďalej jen „internetový obchod“) je ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapísaná v obchodnom registrivedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 6919 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľasú nasledujúce:
a.    Internetová lekáreňDocSimon, Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4;
b.    [email protected]


2.    Zákazník má možnosť sa v internetovom obchode registrovať a vytvoriť si tak zákaznícky účet, ktorý môže využiť prezjednodušenieobjednávania tovaruv internetovom obchode (predvyplnenie kontaktných a dodacích údajov) a v ktorom má k dispozícii prehľad svojich nákupov uskutočnených v internetovom obchode (ďalej len „účet“).


3.    Pre zriadenie účtu je nutné:
a.    vyplniťvšetky povinné políčka registračného formulára;
b.    potvrdiť súhlas s týmito podmienkami; a
c.    potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov pro marketingové účely (vrátane zasielania newsletteru a profilovania).


4.    Zriadenie účtu je dobrovoľné a zákazník môže v internetovom obchode nakúpiť i v prípade, že si účet nezaloží.
5.    Prihlásenie do účtu je zabezpečené heslom, ktoré si zákazník zvolí pri registrácii, pričomzákazníkje povinný si zvoliť dostatočne zložité heslo.
6.    Zákazník berie na vedomie, že účet nemusí byť dostupný nepretržite.
7.    Zákazník je povinný pri registrácii vyplniť všetky údaje správne, úplne a pravdivo. Údaje uvedené v účte je zákazník povinnýpri akejkoľvek ich zmeneaktualizovať.
8.    Zákazník môže prevádzkovateľa kedykoľvek požiadať o zrušenie účtu, a to prostredníctvom hore uvedených kontaktov.


9.    Prevádzkovateľje oprávnený zrušiť účet ktoréhokoľvek zákazníka, a to i bez udania dôvodu, hlavne však v prípade, že:
a.    zákazníkuvedie pri registrácii nesprávne či nepravdivé údaje;
b.    zákazníkodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely;
c.    zákazníksaneprihlási do účtu po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia;
d.    dôjde ku zneužitiu účtu;
e.    bola zistená duplicita účtov; alebo
f.    zákazníkporuší akýmkoľvek spôsobom tieto podmienky.


10.    Znenietýchto podmienok môžeprevádzkovateľ meniť či doplňovať.

Tieto podmienky sú účinné od 25. 5. 2018.


 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené.

info  Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.