0,00 €
mena
0

Podmienky používania zákazníckeho účtu DocSimon

 

1.    Prevádzkovateľ internetového obchodu DocSimon (ďalej len „internetový obchod“) je ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 6919 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce:
a.    Internetová lekáreň DocSimon, Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4;
b.    info@docsimon.cz.


2.    Zákazník má možnosť sa v internetovom obchode registrovať a vytvoriť si tak zákaznícky účet, ktorý môže využiť pre zjednodušenie objednávania tovaru v internetovom obchode (predvyplnenie kontaktných a dodacích údajov) a v ktorom má k dispozícii prehľad svojich nákupov uskutočnených v internetovom obchode (ďalej len „účet“).


3.    Pre zriadenie účtu je nutné:
a.    vyplniť všetky povinné políčka registračného formulára;
b.    potvrdiť súhlas s týmito podmienkami; a
c.    potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov pro marketingové účely (vrátane zasielania newsletteru a profilovania).


4.    Zriadenie účtu je dobrovoľné a zákazník môže v internetovom obchode nakúpiť i v prípade, že si účet nezaloží.


5.    Prihlásenie do účtu je zabezpečené heslom, ktoré si zákazník zvolí pri registrácii, pričom zákazník je povinný si zvoliť dostatočne zložité heslo.


6.    Zákazník berie na vedomie, že účet nemusí byť dostupný nepretržite.


7.    Zákazník je povinný pri registrácii vyplniť všetky údaje správne, úplne a pravdivo. Údaje uvedené v účte je zákazník povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať.


8.    Zákazník môže prevádzkovateľa kedykoľvek požiadať o zrušenie účtu, a to prostredníctvom hore uvedených kontaktov.


9.    Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť účet ktoréhokoľvek zákazníka, a to i bez udania dôvodu, hlavne však v prípade, že:
a.    zákazník uvedie pri registrácii nesprávne či nepravdivé údaje;
b.    zákazník odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely;
c.    zákazník sa neprihlási do účtu po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia;
d.    dôjde ku zneužitiu účtu;
e.    bola zistená duplicita účtov; alebo
f.    zákazník poruší akýmkoľvek spôsobom tieto podmienky.


10.    Znenie týchto podmienok môže prevádzkovateľ meniť či doplňovať.

Tieto podmienky sú účinné od 25. 5. 2018.
 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené. v2

info  Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.