0,00 €
mena
0

ACC 200 NEO tbl eff 20x200mg

50051581

Registrovaný liečivý prípravok

ACC 200 NEO tbl eff 20x200mg
2,80 €
Cena celkom s DPH

Forma aplikácie: tablety, tobolky

Indikačná skupina: expektorancia, mukolytiká

Účinná látka: Acetylcysteinum 200 mg v 1 tabletě.

Tehotenstvo a dojčenie: Poraďte sa so svojím lekárom, alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek. V tehotenstve a v období dojčenia možno liek užívať len na odporúčanie lekára.

Expedičné minimum: ACC obsahuje účinnú látku acetylcysteín, ktorý rozpúšťa všetky zložky spôsobujúce väzkosť hlienu. Tým uvoľňuje hlien v dýchacích cestách, uľahčuje vykašliavanie a tlmí dráždivý kašeľ. Acetylcysteín pôsobí tiež antioxidačne a podporuje tak obranné mechanizmy organizmu. ACC sa užíva na liečbu všetkých ochorení dýchacích ciest, ktoré sú sprevádzané tvorbou hustého väzkého hlienu a vlhkým kašľom (chrípka, zápal priedušnice, akútna i chronická bronchitída, bronchiálna ATMA)

Odporúčané dávkovanie: Dospelí a mládež od 14 rokov: 2-3krát denne 1 šumivú tabletu (t.j. 2-3krát 200 mg acetylcysteínu); Deti medzi 6-14 rokmi: 2krát denne 1 šumivú tabletu (t.j. 2krát 200 mg acetylcysteínu); Dĺžka liečby u stredne ťažkých ochorení je 6 dní, u závažnejších prípadov dva týždne.

EAN: 4030855492640 4030855506194

Výrobca: Salutas Pharma GmbH, Barleben, Nemecko, www.sandoz.sk

Parametry
SUKL názevACC 200 NEO 200MG TBL EFF 20
SUKL kód0162250

Písomná informácia pre užívateľa
Rozbalit

 


Písomná informácia pre používateľa

 

 

 

 

ACC 200 šumivé tablety

 

 

 

acetylcysteín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 

-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní (u detí do 3 dní), musíte sa obrátiť na lekára.

 

 

 

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.       Čo je ACC 200 šumivé tablety a na čo sa používa

2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACC 200 šumivé tablety

3.       Ako užívať ACC 200 šumivé tablety

4.       Možné vedľajšie účinky

5.       Ako uchovávať ACC 200 šumivé tablety

6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

 

1.       Čo je ACC 200 šumivé tablety a na čo sa používa

 

 

ACC 200 šumivé tablety obsahujú liečivo acetylcysteín.

Acetylcysteín rozpúšťa všetky zložky, ktoré spôsobujú viskozitu hlienu a podporuje tým jeho vykašliavanie.

Liek sa užíva na liečbu všetkých ochorení dýchacích ciest, ktoré sú spojené s intenzívnou tvorbou hustého viskózneho hlienu.

Bez porady s lekárom môžu liek užívať dospelí alebo ho možno podávať deťom od 6 rokov pri ochoreniach dýchacích ciest, akými sú akútny zápal priedušiek, hrtana, priedušnice, chrípka a dráždivý kašeľ pri prechladnutí.

Na odporúčanie lekára, ktorý určí dávkovanie a dĺžku liečby, sa užíva pri dlhodobých zápaloch priedušiek, hrtana, priedušnice, prieduškovej astme, bronchiolitíde (zápal priedušničiek), mukoviscidóze (cystická fibróza, vrodená porucha skvapalňovania hlienov), rozdutí pľúc, bronchiektáziách (rozšírenie priedušiek), predoperačných a pooperačných stavoch spojených s väčšou tvorbou viskózneho hlienu v dýchacích cestách a pri liečbe zápalu hrtana, akútnej a chronickej sinusitíde (zápal prínosových dutín) a seróznej a exudatívnej otitíde (zápal stredného ucha) s výpotkom.

 

 

2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACC 200 šumivé tablety

 

Neužívajte ACC 200 šumivé tablety

-          ak ste alergický na acetylcysteín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.)

-          ak máte aktívny žalúdočný vred

 

Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 2 roky, kvôli vysokému obsahu liečiva.

 

Upozornenia a opatrenia

Najmä na začiatku liečby v dôsledku skvapalňovania hlienov môže dojsť k zvýšeniu ich objemu v dýchacích cestách. Hlieny je potrebné vykašliavať.

 

Veľmi zriedkavo bol v spojitosti s používaním acetylcysteínu hlásený výskyt ťažkých kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm. Ak sa vyskytnú zmeny na koži a sliznici, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu pohotovosť a ACC 200 šumivé tablety prestaňte užívať.

 

ACC 200 šumivé tablety nemajú užívať pacienti so zlyhaním pečene alebo obličiek, aby sa predišlo ďalšiemu prísunu dusikatých látok.

 

Buďte opatrný, ak máte prieduškovú astmu alebo ak ste mali žalúdočný alebo črevný vred.

 

 

Iné lieky a ACC 200 šumivé tablety

 

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Pri súbežnom užívaní ACC 200 šumivých tabliet a antitusík (lieky na utíšenie kašľa) môže z dôvodu oslabenia vykašliavacieho reflexu dôjsť k nebezpečnému zadržaniu hlienov v dýchacích cestách. Na súbežné užívanie ACC 200 šumivých tabliet a antitusík musia byť osobitne závažné dôvody a antitusiká sa súbežne s ACC 200 šumivými tabletami môžu užívať iba po priamom odporúčaní lekára.

 

ACC 200 šumivé tablety a lieky s obsahom antibiotika je nevyhnutné užívať oddelene a s časovým odstupom minimálne 2 hodiny.

 

Pri súbežnom užívaní ACC 200 šumivých tabliet a liekov s obsahom nitroglycerínu môže dôjsť k zosilnenému rozširovaniu ciev.

 

ACC 200 šumivé tablety, jedlo a nápoje

Šumivé tablety sa užívajú po jedle, rozpustené vo vode. Deti od 6 rokov a dospelí na rozpustenie tablety používajú 100-120 ml vody.

Roztok sa užíva ihneď po rozpustení tablety, no keďže je stabilizovaný kyselinou askorbovou, možno ho vypiť až do 2 hodín po rozpustení tablety. Tabletu možno rozpustiť aj v teplej vode.

 

 

Tehotenstvo a dojčenie

 

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Užívanie počas tehotenstva a dojčenia môže odporučiť lekár len v závažných prípadoch.

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známy vplyv ACC 200 šumivých tabliet na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Odporúča sa preto opatrnosť pri vykonávaní týchto činností.

 

ACC 200 šumivé tablety obsahujú laktózu.

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte ho pred tým, ako začnete užívať tento liek.

 

 

ACC 200 šumivé tablety obsahujú sodík

 

Tento liek obsahuje 99 mg sodíka v dávke. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

 

 

3.       Ako užívať ACC 200 šumivé tablety

 

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

Odporúčané dávkovanie:

 

- dospelí a dospievajúci od 14. roku: 1 šumivá tableta 2 – 3-krát denne (400 – 600 mg acetylcysteínu denne),

- deti od 6 do 14 rokov: 1 šumivá tableta 2-krát denne (400 mg acetylcysteínu denne),

- deti od 2 do 5 rokov: ½ šumivej tablety 2 – 3-krát denne (200 – 300 mg acetylcysteínu denne).

 

 

 

Účinok acetylcysteínu na hlien sa zosilňuje zvýšeným prívodom tekutín.

 

Dĺžka liečby

Účinok ACC 200 šumivých tabliet sa prejaví po 1 - 2 dňoch užívania.

Dĺžka liečby u stredne ťažkých ochorení je 6 dní, u závažnejších prípadov 2 týždne.

Pri mukoviscidóze a ostatných ochoreniach, pri ktorých sa ACC 200 šumivé tablety užívajú iba na odporúčanie lekára, dávkovanie a dĺžku liečby stanoví lekár individuálne podľa typu, závažnosti a priebehu ochorenia. Pri chronických ochoreniach môže užívanie lieku trvať i niekoľko mesiacov.

Ak sa príznaky ochorenia nezlepšia do 5 dní (u detí do 3 dní), alebo sa zhoršujú, alebo sa prejavia nežiaduce účinky alebo iné nezvyčajné reakcie, o ďalšom užívaní sa poraďte s lekárom. Bez konzultácie s lekárom však v žiadnom prípade neužívajte liek dlhšie ako 14 dní.

 

Ak užijete viac ACC 200 šumivých tabliet, ako máte

Ak užijete viac ACC 200 šumivých tabliet, ako máte, povedzte to svojmu lekárovi.

 

Ak zabudnete užiť ACC 200 šumivé tablety

Ak zabudnete užiť ACC 200 šumivé tablety, užite ich hneď, ako si na to spomeniete a potom pokračujte tak ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

 

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

 

4.       Možné vedľajšie účinky

 

 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Podľa častosti výskytu sú vedľajšie účinky rozdelené na:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Časté (môžu postihovať  menej ako 1 z 10 osôb)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 

 

 

Poruchy imunitného systému

 

 

Menej časté:      reakcie z precitlivenosti

 

Veľmi zriedkavé: anafylaktický šok, anafylaktické reakcie

 

 

 

Poruchy nervového systému

Menej časté:      bolesť hlavy

 

 

Poruchy ucha a labyrintu

 

Menej časté:    hučanie v ušiach

 

 

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

 

Menej časté:    zrýchlený tep srdca

 

 

 

 

Poruchy ciev

 

Menej časté:      nízky krvný tlak

Veľmi zriedkavé: krvácanie

 

 

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia

 

Zriedkavé:       dýchavičnosť,  zúženie dýchacích ciest

 

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

 

 

Menej časté:    nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť brucha

 

Zriedkavé:       porucha trávenia

 

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

 

 

Menej časté:    žihľavka, vyrážka, opuch podkožného tkaniva, svrbenie, exantém (druh kožnej vyrážky)

 

 

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

 

Menej časté:    horúčka

Neznáme: opuch tváre.

 

 

 

Hlásenie vedľajších účinkov

 

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

 

5.       Ako uchovávať ACC 200 šumivé tablety

 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v dôkladne uzatvorenom obale pri teplote neprevyšujúcej 25 °C na ochranu pred vlhkosťou.

 

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 

 

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

 

 

6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

 

Čo ACC 200 šumivé tablety obsahuje

 

-           Liečivo je 200 mg acetylcysteínu.

-           Ďalšie zložky sú kyselina askorbová, kyselina citrónová, laktóza, manitol, dihydrát citrónanu sodného, hydrogénuhličitan sodný, bezvodý uhličitan sodný, sodná soľ sacharínu, černicová aróma.

 

 

Ako vyzerajú ACC 200 šumivé tablety a obsah balenia

 

 

ACC 200 šumivé tablety sú biele ploché okrúhle tablety s vôňou černíc.

Sú balené v polypropylénovej tube s polyetylénovým uzáverom naplneným silikagélom ako vysúšadlom a papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 10, 20, 25, 50 (2x25) a 100 šumivých tabliet

 

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

 

 

 

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko

 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2015.

 

 

 

 

 

 

Acc 200 NEO por.tbl.eff.20x200mg
IBUPROFEN AL tbl  30x 400mg
registrovaný liečivý prípravok
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené. v2

info  Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.