0,00 €
mena
0

Dr.Max Repellent Spray 150ml

50089859
Dr.Max Repellent Spray 150ml
Dr.Max Repellent Spray 150ml
4,00 €
Cena celkom s DPH

Zloženie: N, N-dietyl-m-toluamid (N, N-dietyl-3-methylbenzamid) 195 g / kg. Obsahuje d-limonén a citral. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Popis: MAX Repellent Spray účinkuje proti komárom tigrím, komárom, kliešťom a muchničkám. Je vhodný na aplikáciu na pokožku i odev. Plný repelentný účinok proti komárom trvá najmenej 4 hodiny, proti muchničkám najmenej 5 hodín a proti kliešťom najmenej 30 minút. Upozornenie: Nepoužívajte u detí do 2 rokov. U detí od 2 do 12 rokov používajte maximálne raz denne a vyhnite sa aplikáciu priamo na ruky dieťaťa. Bezpečnostné opatrenia: NEBEZPEČENSTVO. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Odstráňte obsah / nádobu ako nebezpečný odpad.

Vlastnosti:

EAN: 8595566404536

Výrobca: Dr. Max Pharma Limited, Londýn, Veľká Británia

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené.

info  Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.