0,00 €
mena
0

OTRIVIN Menthol 0,1 % nosný spray s dávkovačom 10ml (pre dospelých)

50099059

Registrovaný liečivý prípravok

OTRIVIN Menthol 0,1 % nosný spray s dávkovačom 10ml (pre dospelých)
OTRIVIN Menthol 0,1 % nosný spray s dávkovačom 10ml (pre dospelých)
OTRIVIN Menthol 0,1 % nosný spray s dávkovačom 10ml (pre dospelých)
4,40 €
Cena celkom s DPH

Forma aplikácie: nosné prípravky (kvapky, spreje, masti, krémy, gély)

Indikačná skupina: otorinolaryngologiká

Účinná látka: Xylometazolini hydrochloridum 1 mg v 1 ml

Tehotenstvo a dojčenie: Nepoužívajte Otrivin Menthol 0,1 % počas tehotenstva. Ak dojčíte, môžete používať Otrivin Menthol 0,1 % iba ak ho odporučil lekár.

Expedičné minimum: Otrivin Menthol 0,1 % je určený pre dospelých a mladistvých od 12 rokov. Otrivin Menthol 0,1 % znižuje nadmerné prekrvenie nosovej sliznice, čo vedie k rýchlemu uvoľneniu upchatého nosa. Otrivin Menthol 0,1 % okrem látky uvoľňujúcej dýchanie nosom obsahuje aj chladivé osviežujúce aromatické látky mentol a eukalyptol. Otrivin Menthol 0,1 % rýchlo uvoľní upchatý nos, a tým umožní ľahšie dýchanie. Otrivin Menthol 0,1 % sa používa na obnovenie priechodnosti upchatého nosa pri nádche z prechladnutia, sennej nádche alebo iných druhoch alergickej nádchy, pri zápale prínosových dutín (sinusitída). Účinok Otrivinu Menthol 0,1 % sa prejaví v priebehu niekoľkých minút a pretrváva do 12 hodín a je veľmi dobre znášaný aj u pacientov s citlivou nosovou sliznicou. Otrivin Menthol 0,1 % sa tiež môže používať pri ušných zápaloch na zníženie opuchu nosohltanovej sliznice (výstelka nosových prieduchov a hrdla). Môže byť tiež predpísaný lekárom na použitie pred odborným vyšetrením nosa (rinoskopia).

Odporúčané dávkovanie: Dospelí a mladiství nad 12 rokov 1 vstrek do každej nosovej dierky trikrát denne podľa potreby. Neprekračujte celkom 3 aplikácie do každej nosovej dierky denne.

EAN: 8596149002323

Výrobca: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Nemecko

Parametry
SUKL názevOTRIVIN MENTHOL 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML
SUKL kód0218086

Písomná informácia pre užívateľa
Rozbalit 

Písomná informácia pre používateľA

 

 


Otrivin Menthol 0,1 %

nosová roztoková aerodisperzia

 

1 mg/ml xylometazolini hydrochloridum
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

 

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo

lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii pre používateľa.

 

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 10 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Otrivin Menthol 0,1 % a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Otrivin Menthol 0,1 %

3. Ako používať Otrivin Menthol 0,1 %

 

 

 

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Otrivin Menthol 0,1 %

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 1. Čo je Otrivin Menthol 0,1 % a na čo sa používa

 


Otrivin Menthol 0,1 % je určený pre dospelých a mladistvých od 12 rokov.

 


Otrivin Menthol 0,1 % znižuje nadmerné prekrvenie nosovej sliznice, čo vedie k rýchlemu uvoľneniu upchatého nosa. Otrivin Menthol 0,1 % okrem látky uvoľňujúcej dýchanie nosom obsahuje aj chladivé osviežujúce aromatické látky mentol a eukalyptol.


Otrivin Menthol 0,1 % rýchlo uvoľní upchatý nos, a tým umožní ľahšie dýchanie. Otrivin Menthol 0,1 % sa používa na obnovenie priechodnosti upchatého nosa pri nádche z prechladnutia, sennej nádche alebo iných druhoch alergickej nádchy, pri zápale prínosových dutín (sinusitída).


Účinok Otrivinu Menthol 0,1 % sa prejaví v priebehu niekoľkých minút a pretrváva do 12 hodín a je veľmi dobre znášaný aj u pacientov s citlivou nosovou sliznicou.

 


Otrivin Menthol 0,1 % sa tiež môže používať pri ušných zápaloch na zníženie opuchu nosohltanovej sliznice (výstelka nosových prieduchov a hrdla). Môže byť tiež predpísaný lekárom na použitie pred odborným vyšetrením nosa (rinoskopia).

 


Otrivin Menthol 0,1 % neobsahuje žiadne konzervačné látky, čo znižuje na minimum riziko alergie a podráždenia.

 2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Otrivin Menthol 0,1 %

 


  Nepoužívajte Otrivin Menthol 0,1 %

 • ak ste alergický/á na xylometazolín alebo na ktorúkoľvek zložku lieku spomínanú na konci tejto písomnej informácie, pozri časť 6

 • ak ste nedávno podstúpili operáciu v oblasti nosohltanu.

 • ak trpíte glaukómom s úzkym uhlom (zelený zákal)

  Ak sa ktorákoľvek z uvedených skutočností na vás vzťahuje, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, pretože Otrivin Menthol 0,1 % pre vás za týchto okolností nie je vhodný.

Upozornenia a opatrenia

  Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom pred použitím Otrivinu Menthol 0,1 % ak máte niektorý z nasledujúcich problémov:

 

 

 • vysoký krvný tlak

 • ochorenie srdca

 • zvýšenú činnosť štítnej žľazy

 • cukrovku


  Ak sa ktorákoľvek z uvedených skutočností na vás vzťahuje, nepoužívajte Otrivin Menthol 0,1 % bez konzultácie s lekárom alebo lekárnikom.

Tak ako iné lieky používané na uvoľnenie upchatého nosa aj Otrivin Menthol 0,1 % u veľmi citlivých pacientov môže vyvolávať poruchy spánku, nevoľnosť, tras. Obráťte sa na lekára, ak vás tieto príznaky veľmi obťažujú.

 


Podobne ako iné lieky na odstránenie pocitu upchatého nosa ani Otrivin Menthol 0,1 %, sa nemá používať nepretržite dlhšie ako 10 dní. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie, poraďte sa s lekárom. Dlhodobé alebo nadmerné používanie Otrivinu Menthol 0,1 % môže spôsobiť opuch nosovej sliznice alebo jeho zhoršenie.

 


Otrivin Menthol 0,1 % nie je určený na použitie do očí alebo úst.

 

Neprekračujte odporúčané dávkovanie, zvlášť u detí a starších osôb.


Deti

Otrivin Menthol 0,1 % nie je odporúčaný na použitie u detí mladších ako 12 rokov.

 

 


Použitie iných liekov

Nepoužívajte Otrivin Menthol 0,1 %, ak užívate niektoré lieky používané na liečbu depresie (inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), alebo tricyklické a tetra-cyklické antidepresíva). Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste nedávno užívali vrátane liekov bez lekárskeho predpisu.

 

 


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 

Nepoužívajte Otrivin Menthol 0,1 % počas tehotenstva.

Ak dojčíte, môžete používať Otrivin Menthol 0,1 % iba ak ho odporučil lekár.

 


Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Otrivin Menthol 0,1 % nemá žiaden alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

 3. Ako používať Otrivin Menthol 0,1 %

 


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 


Otrivin Menthol 0,1 % nie je odporúčaný používať u detí mladších ako 12 rokov.

 


Odporúčané dávka je

 


Vek

Dávkovanie

Dospelí a mladiství nad 12 rokov

1 vstrek do každej nosovej dierky 3-krát denne podľa potreby. Neprekračujte celkovo 3 podania denne do každej nosovej dierky.


 1. Vyčistite si nos.

 2. Odstráňte ochranný kryt.

 3. Nestrihajte hornú časť trysky. Dávkovací sprej je pripravený na použitie.

4. Pred prvým použitím pripravte pumpu štvornásobným stlačením. Takto pripravený dávkovač zostane naplnený na každodenné pravidelné používanie. Ak nedôjde k vystreknutiu spreja po uvedení pumpy do činnosti, pumpu bude potrebné znovu pripraviť na uvedenie do chodu rovnakým počtom stlačení ako pred prvým použitím. Buďte opatrní, aby vám aerodisperzia nevstrekla do očí alebo úst.

5. Držte fľaštičku vo zvislej polohe položte palec na dno fľaštičky a trysku vložte medzi dva prsty.

 

6. Predkloňte sa mierne dopredu. Vložte trysku do nosovej dierky.

7. Streknite a zároveň sa zľahka nadýchnite.


8. Opakujte v druhej nosovej dierke.

9. Pred nasadením ochranného viečka očistite a vysušte trysku.

 

 


Aby sa zabránilo prenosu infekcie, obsah fľaštičky má používať iba jedna osoba.


Ak použijete viac Otrivinu Menthol 0,1 % ako máte

V prípade, že ste podali väčšie množstvo Otrivinu Menthol 0,1 % alebo v prípade náhodného použitia väčšieho množstva lieku, okamžite informujte svojho lekára.


Ak zabudnete použiť Otrivin Menthol 0,1 %

Ak ste zabudli použiť Otrivin Menthol 0,1 % nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú.

 

 4. Možné vedľajšie účinky

 


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte Otrivin Menthol 0,1 % používať a okamžite vyhľadajte lekára ak sa objavia u vás alebo u vášho dieťaťa niektoré z nasledujúcich príznakov, ktoré môžu byť príznakmi alergických reakcií:

 

 • ťažkosti s dýchaním alebo hltaním

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla

 • závažné svrbenie kože s červenajúcou vyrážkou alebo s vyvýšenými kožnými útvarmi


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť pacientov v rozmedzí 1 a 10 pacientov zo 100)

Suchosť alebo podráždenie sliznice nosa, nevoľnosť, bolesť hlavy, miestny pocit pálenia.

 

 


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej než 1 pacienta z 10 000)

 

Alergické reakcie (kožná vyrážka, svrbenie), rozmazané videnie, nepravidelná alebo rýchla činnosť srdca


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.5. Ako uchovávať Otrivin Menthol 0,1 %

 


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

 

Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaške. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 


Liečivo je: xylometazolini hydrochloridum (xylometazolíniumchlorid). Každý ml obsahuje 1 mg xylometazolini hydrochloridum.


Ďalšie zložky sú: dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dinátriumedetát, levomentol, eukalyptol, sorbitol, ricínoleoylmakrogol-glycerol, čistená voda.


Ako Otrivin Menthol 0,1 % vyzerá a obsah balenia

 


Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia je biely roztok s mentolovou a eukalyptovou vôňou, vo fľaške s dávkovačom, ktorý dávkuje presné množstvo lieku.

 


Veľkosť balenia: 10 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2013.

 

 

 OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML/10MG
SANORIN kvapky 10ml / 0,1%
registrovaný liečivý prípravok
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené.

info  Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.